Informacje z Kościoła powszechnego i lokalnego
Miejscowość Łętowice pierwotnie należała do parafii Wojnicz.
Odległość kilku kilometrów od kościoła parafialnego sprawiła, że mieszkańcy pragnęli mieć miejsce modlitwy w swojej miejscowości.
Dlatego już w latach 1926/1927 wybudowano pierwszą świątynię, w  której kapłani dojeżdżający z Wojnicza, sprawowali Eucharystię.
Był to skromny budynek, który już wtedy nie był w stanie pomieścić wiernych, którzy uczestniczyli w nabożeństwach.
W roku 1939 świątynia została częściowo rozbudowana. 21 czerwca 1947r zostaje poświęcony w Łętowicach cmentarz i rozpoczęto budowę plebanii, którą ukończono 1950r.
Dnia 22 lipca 1951r. dekretem Ks. B-pa  Jana Stepy została ustanowiona Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Łętowicach.
Ze względu na skromność dotychczasowej świątyni w 1988 r. rozpoczęła się budowa nowego kościoła, który pomieściłby wiernych uczestniczących w nabożeństwach.
Nowa świątynia została konsekrowana 2 czerwca 1996r.  przez Ks. B-pa Józefa Gucwę.
W latach 2006 - 2018 zostało wykonanych wiele inwestycji dotyczących wystroju wnętrza i obejścia nowej świątyni, odnowiono zewnętrznie stary kościółek, przeprowadzono remont wnętrza i elewacji zewnętrznej plebani oraz poszerzono parafialny cmentarz i wybudowano kaplicę cmentarną z całym zapleczem.

WSZYSTKIE DANE OSOBOWE ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII
SĄ UMIESZCZONE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ OSÓB ZAINTERESOWANYCH.
Staff Member Two
Staff Member one
Staff Member Two
Staff Member Two
Staff Member Two
© Papież Franciszek Official 2018
ADRES
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w Łętowicach
dekanat Wojnicki
Łętowice 114, 33-121 Bogumiłowice,

KONTAKT
Tel.      (14) 6754 501
Kom.     609 757 949
Adres e-mail
letowice@diecezja.tarnow.pl
Proboszcz : ks. mgr Jerzy Marszałek
Rezydent: ks. Bronisław Kaja

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
27 8589 0006 0010 0850 1531 0001


MSZE ŚW i NABOŻEŃSTWA
Pn-Sb godz. 7.00/
z wył. Śr. godz. 18.00* Msza Św. połączona z nowenną do MB
NIEDZIELA 8.00, 10.30, 16.00
Pierwszy Pt. Mies. 7.00, 18.00*
* w okresie jesienno-zimowym godz. 17.00

Nabożeństwo różańcowe (październik) Ndz. godz. 15.30
Święto Św. Szczepana  i Poniedziałek Wielkanocny 8:00, 10:30, 12:00
Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia 7:00, 9:00, 11:00


Copyright (c) 2018 Parafia Łętowice.